מעבר לפינה - פינחס דולינסקי

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסט

מילים-
"אני יודע שכל המסכים האלה,
שכל הכאבים האלה, בגללי בלבד.
אני שומע את כל הצעקות האלה,
זעקות נשמתי מתוך הכלא, באוזניי בלבד.


אתה מעבר לפינה מסדר הכל,
מלמד אותי לכת כמו ילד גדול,
וזה כואב.
כמו תינוק שלומד ללכת מול אביו המתרחק,
אב פורש ידיו מול בן נופל ומתאפק,
ואוהב.

אני יודע שכל העייפות וחוסר הכח,
באים כדי שאלמד לבטוח, ולעמוד מולך.
אני יודע שכל הפיתולים בדרך,
הנפילות הרגעים חסרי הערך,
מזכירים לי שאני שלך.


אתה מעבר לפינה..

אני שומע את כל המנגינות האלה,
לחישת העולמות וכל הפלא,
שבראת בשבילי בלבד,
בלבד."

הבא בתור