מיכה גמרמן - עליכם השלום

מיכה גמרמן

האזן לכל הפלייליסט

שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי השלום מלאכי עליון.
ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון.
שלום עליכם - עליכם השלום
מלאכי השלום -- ברכוני לשלום.
 

הבא בתור