עידן יצחקיאן ולהקת אשתדלותא - "אבינו רענו"

אמנים שונים

האזן לכל הפלייליסט

"אבינו רענו"

(מן המקורות)

אבינו ,רענו ,זוננו, פרנסנו
כלכלנו, הרוחינו,
הרווח לנו מהרה,
מכל צרותינו.

ונא אל תצריכנו השם אלוקינו,
לא לידי מתנות בשר ודם,
ולא לידי הלוואתם,
אלא לידך המלאה,
הרחבה, העשירה והפתוחה.
 

הבא בתור