איתן קלינמן - הולכת (כך היא גאולתן)

איתן קלינמן

האזן לכל הפלייליסט

"רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בי רבי כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת" (ירושלמי ברכות דף ד עמוד ב)

תרגום חופשי: רבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא התהלכו בבקעת הארבל השכם בבוקר. ראו קרן אור ראשונה מפציעה. אמר רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא בהתפעמות: כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה קמעה קמעה, כל מה שהיא (הזריחה ובהתאמה הגאולה) הולכת (מתקדמת) היא רבה והולכת (הרי שהיא מתקדמת עוד ועוד)

 

הבא בתור