איתן קלינמן - לא פתור

איתן קלינמן

האזן לכל הפלייליסט

מילים:
ריבונו של עולם
ריבונו של עולם
ריבונו של עולם
ריבונו של עולם
הרי אתה, ריבונו של עולם

ריבונו של עולם
ריבונו של עולם
ריבונו של עולם

עמוק בחול יפה טמון
נושם בעוז גרגרים של אושר מתון
איפה היא? הנשמה?
אפילו את בכייה אינני שומע

איזה יופי תראה
איזה קטע תשמע
איזה אוכל תאכל
ריבונו של עולם

איזה צחוקים איתך
איזה מלך אתה
קח עוד פרוסה של עוגה
ריבונו של עולם

איפה היא הנשמה
אפילו את בכייה אינני שומע
עמוק בחול יפה חרוט, מרוט, שרוט,
עמוק, עמוק
עמוק, עמוק
אהבת חיי

הבא בתור