שמור וזכור - אהרן רזאל וירחמיאל זיגלר

אהרן רזאל

האזן לכל הפלייליסט


מילים: רבי שלמה אלקבץ
מתוך האלבום "רזא דשבת"

שמור וזכור בדיבור אחד
השמיענו א-ל המיוחד
ה' אחד ושמו אחד
לשם ולתפארת ולתהילה

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור הברכה
מראש מקדם נסוכה
סוף מעשה במחשבה תחילה

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה

התעוררי כי בא אורך קומי אורי
עורי עורי שיר דברי
כבוד ה' עלייך נגלה

לכה דודי לקראת כלה
פני שבת נקבלה


---
 

הבא בתור