על נהרות בבל - אהרן רזאל

אהרן רזאל

האזן לכל הפלייליסט

מילים: תהלים קל"ז
לחן: אהרן רזאל
מתוך האלבום "שיר ציון"

על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון
על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו
כי שם שאלונו שובינו דברי שיר, ותוללינו שמחה
שירו לנו משיר ציון
איך נשיר את שיר השם, על אדמת נכר
אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני
תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי

---
 

הבא בתור