יוני גנוט - הפכת אותי לאבא

יוני גנוט

האזן לכל הפלייליסט

הפכת אותי לאבא פתחת את ליבי
מחלונות ביתי נושבת רוח חרישית
הפכת אותי לאבא קנית עולמי
בעיניך הגדולות זורח אופק בהיר

אתה לי סוד שלא אוכל לפתור
חיוך אחד שלך כמעט פורחת נשמתי
נתת לי יום יום סיבה לגדול
סותם חורים קטנים שלא הכרתי

כמה שנים אני מחכה לך
היו לילות שכבר פקפקתי
עכשיו כשהגעת אפשר להירגע
לשאת תפילות זכות אל המחר
עכשיו כשכבר הגעת נולדה הדאגה
ישמור האל עליך בן אהוב

אתה לי סוד שאי אפשר לפתור
חיבוק אחד שלך מאשר את קיומי
אמא מציבה תחתיך אדמה טובה
אבא יצייר לך שמיים

כמה שנים אני מחכה לך
היו לילות שכבר פקפקתי
עכשיו כשהגעת אפשר להרגע
לשאת תפילות זכות אל המחר
עכשיו כשכבר הגעת נולדה הדאגה
ישמור האל עליך בן אהוב

הפכת אותי לאבא פתחת את ליבי
מחלונות ביתי מפציע בוקר אביבי

הבא בתור