על העץ הכי גבוה בשכונה
גנבתי נשיקה
בהינף יד קניתי
חולשה חדשה
ממתין ללחישה
רוכב הערבות
אוהב אותך

להניח את הראש לדקה
להתכסות בנעימות האמונה

אני ספינה
סערה בלב ים
רב החובל מנומנם
מול המראה מי אתה
התנוצצות הנפילה


 

הבא בתור