ארז יחיאל - ריבון העולמים הנני בידך (ווקאלי)

ארז יחיאל

האזן לכל הפלייליסט

"ריבון העולמים ידעתי כי הנני לבדך לבד כחומר ביד היוצר.
ואם גם אתאמץ בעצות ותחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני להושיעני ולתמוך נפשי, מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה"

 

הבא בתור