מאיר בנאי - איילת חן (אודיו)

מאיר בנאי

האזן לכל הפלייליסט

אילת חן בגלות תסמכני
ובלילה, ובלילה בתוך חיקה מלוני
לכוס יינה אני תמיד מזומן
ונתערב חמד יינה בייני
שתו דודים לעומתי ושכרו
והעירו לשכל רעיוני

אילת חן, אילת חן, אילת חן
בגלות תסמכני
ובלילה בתוך חיקה
בתוך חיקה מלוני

זמן הפריד לכל רעים ודודים
אבל דודי באהבה ימשכני

אילת חן, אילת חן, אילת חן
בגלות תסמכני
ובלילה בתוך חיקה
בתוך חיקה מלוני


 

הבא בתור