המבדיל - אהרן רזאל וירחמיאל זיגלר

אהרן רזאל

האזן לכל הפלייליסט

מתוך האלבום "רזא דשבת"

המבדיל בין קודש לחול חטאותינו הוא ימחול
זרענו וכספנו ירבה כחול וככוכבים בלילה

יום פנה כצל תומר אקרא לאל עלי גומר
אמר שומר אתא בקר וגם לילה

צדקתך כהר תבור על חטאי עבור תעבור
כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלילה

המבדיל...

חלפה עונת מנחתי מי יתן מנוחתי
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה

קולי בל יונטל פתח לי שער המנוטל
שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה

תנה לנו שבוע טוב רענן כגן רטוב
גם ה' יתן הטוב כל היום וכל הלילה

יבורך הבית הזה מפי נביא וגם חוזה
כי כן יצוה אלוקינו זה לשמרו יומם ולילה

המבדיל...


---
 

הבא בתור