אשת חיל - אהרן רזאל וירחמיאל זיגלר

אהרן רזאל

האזן לכל הפלייליסט

אהרן רזאל מוציא אלבום חדש, ואתם יכולים לקבל אותו ראשונים!
לחצו על הקישור כדי להשתתף בפרויקט ההדסטארט: http://goo.gl/ah5dDc

מילים: משלי ל"א
מתוך האלבום "רזא דשבת"

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר
גמלתהו טוב ולא רע כל ימי חייה
דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ כפיה

היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחוק לנערותיה
זממה שדה ותקחהו מפרי כפיה נטעה כרם
חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרועותיה

טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה
אשת חיל מי ימצא

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה
שקר החן והבל היופי אישה יראת ה' היא תתהלל
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה
אשת חיל מי ימצא


 

הבא בתור