אתקינו סעודתא - אהרן רזאל וירחמיאל זיגלר

אהרן רזאל

האזן לכל הפלייליסט

מילים: האר"י הקדוש
מתוך האלבום "רזא דשבת"

אתקינו סעודתא דמהימנותא, שלמתא, חדוותא דמלכא קדישא
אתקינו סעודתא דמלכא דא היא סעודתא דחקל תפוחין
קדישין וזעיר אנפין ועתיקא קדישא אתיין לסעדא בהדא

אזמר בשבחין למיעל גו פתחין דבחקל תפוחין דאינון קדישין
נזמין לה השתא בפתורא חדתא ובמנרתא טבתא דנהרא על רישין
קדישין וזעיר אנפין ועתיקא קדישא אתיין לסעדה בהדה

ימינא ושמאלא וביניהו כלה בקישוטין אזלא ומאנין ולבושין
יחבק לה בעלה וביסודא דילה דעביד ניחא לה יהא כתיש כתישין

צווחין אף עקתין בטלין ושביתין ברם אנפין חדתין ורוחין עם נפשין
חדו סגי ייתי ועל חדא תרתי נהורא לה ימטי וברכאן דנפישין

קדישין וזעיר אנפין ועתיקא קדישא אתיין לסעדה בהדה

אתקינו סעודתא דמהימנותא, שלמתא, חדוותא דמלכא קדישא
אתקינו סעודתא דמלכא דא היא סעודתא דחקל תפוחין

קדישין וזעיר אנפין ועתיקא קדישא אתיין לסעדא בהדא

קריבו שושבינין עבידו תקונין לאפשא זינין ונונין עם רחשין
למעבד נשמתין ורוחין חדתין בתרתין ותלתין ובתלתא שבשין

קדישין וזעיר אנפין ועתיקא קדישא אתיין לסעדא בהדא

אסדר לדרומא מנרתא דסתימא ושולחן עם נהמא בצפונא ארשין
בחמרא גו כסא ומדאני אסא לארוס וארוסה להתקפא חלשין


---
 

הבא בתור