מילים: רבי אלימלך מליז'נסק
לחן: עובדיה חממה

אדרבה

אדרבה אדרבה ותן בליבנו
שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו
ושנדבר כל אחד על חברו בדרך הישר והרצוי לפניך
ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו
ותחזק אותנו באהבה אליך
כאשר גלוי וידוע לך
שיהיה הכל נחת רוח אליך

 

הבא בתור