יהורם גאון - אחינו כל בית ישראל

יהורם גאון

האזן לכל הפלייליסט

יהורם גאון - אחינו כל בית ישראל

אחינו כל בית ישראל
הנתונים בצרה ובשיביה
העומדים בין בים ובין ביבשה
המקום ירחם עליהם
ויוציאנו מצרה לרווחה
ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה
השתא בעגלה ובזמן קריב
ואמרו אמן ואמרו אמן!

 

הבא בתור