לא קשה לחזור בתשובה - גד אלבז ובני אלבז

גד אלבז

האזן לכל הפלייליסט

לא קשה לחזור בתשובה - תודה לאלוקי מילים ולחן: בני אלבז


לא קשה לחזור בתשובה
בני וגד אלבז
מילים ולחן: בני אלבזתודה, תודה לאלוקיי, שנתת לי אב כזה.
תודה, תודה לאלוקיי, שנתת לי אב כזה.

אבי, אני יודע זה קשה לחזור בתשובה,
אבי, אני יודע זה קשה לחזור בתשובה.

תודה, תודה אלוקיי, שנתת לי בן כזה,
תודה, תודה לאלוקיי, שנתת לי בן כזה.

אבי, אני יודע זה קשה.....

תודה, תודה לאלוקיי שנתת לי בן כזה.
תודה, תודה לאלוקיי, שנתת לי אב כזה.

אבי, אני יודע זה קשה.....

אבא, מה גדי,
איך זה לחזור בתשובה?
אז זהו הקדוש ברוך הוא כותב:
שאם עם ישראל היה יודע
מה זה להחזיר אדם אחד יהודי בתשובה.
אז פה בעולם הזה, היו רודפים אחרי אנשים
כמו שרודפים אחרי החיים שלהם,
ובעזרת ה' עם ישראל יחזור בתשובה אמן כן יהי רצון.
אמן אבא...

אבי אני יודע זה קשה.....

הבא בתור