מן המיצר - ינון טייב

ינון טייב

האזן לכל הפלייליסט

מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה
ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם

ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי
טוב לחסות בה' מבטוח באדם
טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים

כל גויים סבבוני בשם ה' כי אמילם
סבוני גם סבבוני בשם ה' כי אמילם
סבוני כדבורים דועכו כאש קוצים
בשם ה' כי אמילם

דחה דחיתני לנפול וה' עזרני
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה
כל רינה וישועה באהלי צדיקים
ימין ה' עושה חיל, ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חיל

לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה
יסור יסרני יה ולמוות לא נתנני
פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה יה
זה השער לה' צדיקים יבואו בו

אודך כי עניתני ותהי לי לישועה
אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה
מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעיננו
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

אנא ה' הושיעה נא
אנא ה' הצליחה נא

 

הבא בתור