ינון טייב - עושה שלום

ינון טייב

האזן לכל הפלייליסט


עושה שלום במרומיו

בואו נתאמץ לאסוף את השברים
ניצוצות מהחלון שם מאירים
מחכים לשוב לארץ המובטחת
הרכבת לציון היא שוב נוסעת

מקבצת נדחים מכל פינה
אתה חייב לחכות בתחנה
תסכים להשלים עם הרע שאתה רואה
אל תישבר כשנופל ושוב טועה

כי הייאוש לא מוביל לשום מקום
רק להאמין להפנים תפתח את החלון
תן לאור להיכנס לשחר להפציע
הדרך העיקר זה לא רק להגיע

האחדות היא תוצאה של ביטול האני
כשכל אחד מקשיב אל השני
מתוך הבנה שאין לנו ברירה
כך נינצל כשתבוא הגאולה

עושה שלום במרומיו
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל

כי השלום זה איחוד של השונה
כמו בעדר הכבשים עם הרועה
תביט תתבונן מתוך הגן
מי פה יסדר ת'בלגן
צור עולמים חוכמה בינה
זה רק הוא ישלים את התמונה
ואז נבין נחיה בלי שום פחד
שמע ישראל השם אחד

שים שלום טובה וברכה חיים חן חסד ורחמים
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם

❈❈❈

 

הבא בתור