מילים ולחן: אסף סינוואני

שמע קולי
אשר ישמע בקולות
והאל המקבל תפילות

שמע קולי האזינה אל תפילתי
אוי אבי עייפה נפשי מלחפש אמת
השקר מכרסם בתוך תוכי
שמע קולי האזינה לתפילתי
כל חיי אני נמלט מעצמי

לא יכול לעצור את הכל
ולשוב אל האור
הספק שוב מדבר אליי
קולות מהעבר קוראים לי לחזור

שמע קולי...

שמע קולי האזינה אל תפילתי
אוי אבי היגלה נא ואל תסתר פניך
כי צמאה לך נפשי
שמע קולי האזינה אל תפילתי
כי הגוף הזה סוגר עליי
מחשיך מסתיר לי את האור של נשמתי
שוב היצר מתערב
מכבה לי את הלב
לא יכול להכיל את הכאב
נפשי רוחי ונשמתי קוראים אליך אבא
פתח לי שער לחזור

שמע קולי...

 

הבא בתור