עמיר בניון - כתוב בעיפרון בקרון החתום

עמיר בניון

האזן לכל הפלייליסט

כתוב בעיפרון בקרון החתום
כאן במשלוח הזה
אני חוה
עם הבל בני
אם תראו את בני הגדול
קין בן אדם
תגידו לו שאני...

הבא בתור