לפניכם י"ב פרקים מולחנים מקהלת בן-דוד, הלוא הוא שלמה המלך.
מלחין היצירה: עמיר בניון. הקראה, קולות, שירה: עמיר בניון. 

הבא בתור