לשם יחוד - גד אלבז

גד אלבז

האזן לכל הפלייליסט

----לשם יחוד----
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו
ליחד שם י"ק בו"ק ביחודא שלים בשם כל ישראל
ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו
ומעשה ידינו כוננהו

ZOAB Entertainment

 

הבא בתור