אעופה אשכונה - גד אלבז

גד אלבז

האזן לכל הפלייליסט

---- אעופה אשכונה ----
אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד.
נשק אהבתו בליבי בוערה
מיום פרדתו נפשי עלי מרה.
ידי מני ברח הלך עזבני
איזו דרך ארח ואלכה גם אני


 

הבא בתור