משה גיאת - מחרוזת: שמע אלוקיי, צא מזה

משה גיאת

האזן לכל הפלייליסט

"שמע אלוקיי" : מילים ולחן: אביהו מדינה

שמע אלוקיי כי דבר לי אליך, ובטרם יום דיני אשאלך,
הן העולם ומלואו הוא מפעלך, ואיך תשים במשפט ברואיך,

ומה כוחי מהו כי תנסני, יציר כפיך מראשית הנני,
ילוד אישה, פרי באושה, ובעולם עד אשר לך, הן רק עובר וחולף בו אני,

עוברים ימי וכלים מול פניך, ולא חכמתי די להבינך,
כי רב טעיתי ודאי בדרכיך, אך מי אדם ויבין כל נתיבך,

ומה כוחי מהו כי תנסני, יציר כפיך מראשית הנני,
ילוד אישה, פרי באושה, ובעולם עד אשר לך, הן רק עובר וחולף בו אני...

"צא מזה" : מילים: שלמה כישור . לחן: יווני .

אם לך המזל לא עוזר -
צא מזה, צא מזה הכל עובר.

אם לא בא המזל מהר
זה לא נורא חבר
הכל עוד יסתדר.
לפעמים הדרך ארוכה
ואין זה בידך
למצוא את מזלך.

אם לך...

אם לא בא המזל מהר
ואם הוא מאחר
חכה ליום אחר
ותראה שעוד יבוא היום,
יופיע כמו חלום
ירד משמי-מרום.

אם לך...

הוא, אבינו שם במרומים
עושה כל הימים
רק טוב לאנשים
ובעזרת האל הנאמן
הכל יבוא בזמן
אם רק תהיה סבלן.

אם לך...

הבא בתור