בני אלבז בשיר כי ידעת ,
"כי ידעת ידעת את כל לב "

הבא בתור