יונתן רזאל - עוד יום

יונתן רזאל

האזן לכל הפלייליסט

בחריפות הזאת
עוד יום, עוד יום
ובצפיפות הזאת
עוד יום, עוד יום.

החזאי מוסר את התחזית -
משקעים, שינוי זרימה ורוחות
תזזית.
ויש כאן מקום לדמיון
עוד יום, עוד יום.

בהשתקפות הזאת
עוד יום, עוד יום.
בהיחשפות הזאת
עוד יום, עוד יום.

המלאכה רבה והזמן קצר
ואנחנו כבר יודעים שהגשר צר.
אמצע הדרך.
ויש גם בזה ניסיון
עוד יום, עוד יום.

לא להתמעט וגם לא להימלט
ותמיד לשאוף ללכת הלאה.
ללכת זה אומר לא להסתלק,
כן, כוונתי לומר: לא להסתלק.
אמצע הדרך -
ויש גם בזה ניסיון
עוד יום, עוד יום.

בחריפות הזאת
עוד יום, עוד יום.
בציפייה לטוב
עוד יום, עוד יום.

הבא בתור