חברון עיר הקודש ניתנה לעם קדוש - אברהם פריד

אברהם פריד

האזן לכל הפלייליסט

כי לכלב נתתי את חברון כי רוח אחרת היתה עמו. (שופטים א', כ', במדבר י"ד, כ"ד) חברון שלי, חברון של עם יהודי, חברון עיר הקודש ניתנה לעם קדוש, מאת הקדוש ברוך הוא. חברון, קרוב הניצחון, יבוא משיח ונרקוד עם האבות.

הבא בתור