מילים: שרון אבילחק. עיבוד: דורון אלימלך. 

הבא בתור