והריקותי לכם ברכה (פרויקט צמאה)- ישי ריבו

ישי ריבו

האזן לכל הפלייליסט

מילים: 'והריקותי לכם ברכה מילים מלאכי ג', י'. תלמוד בבלי, תענית ט', א' | לחן: מיוחס לרבי הזקן
 

הבא בתור